Repere de contact

TELEFOANE DE CONTACT
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

TELEFON SERVICIU
 
 
ADRESA: str. 31 August 1989 , 80 Chişinău MD 2012, Republica Moldova
TELEFON: (+373 22) 57-82-05 (Anticamera)
(+373 22) 69-09-90; 0 800-90-990 (Centrul de Apel / Relaţii cu Publicul)
FAX: (+373 22) 23-23-02
E-MAIL: secdep@mfa.md
+373 22 690990
Skype callcenter-moldova
 
ANTICAMERA VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRU, VICEMINISTRU +373 22 578 205/206
 
DIRECŢIA DOCUMENTARE, PROBLEME SPECIALE ŞI ARHIVĂ DIPLOMATICĂ DE STAT
(Secretariat)
Fax: +373 22 232302
+373 22 578 231/326/304
secdep@mfa.md
 
SERVICIUL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE CU MASS-MEDIA +373 22 578 254
FAX:(+373 22) 57-83-02
press@mfa.md
 
PROTOCOL DIPLOMATIC DE STAT
Imunităţi şi Privilegii
Vizite şi Ceremonial
protocol@mfa.md
+373 22 578 252
+373 22 578 282/285
 
DIRECŢIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANĂ die@mfa.md
Direcţia cooperare politică cu Uniunea Europeană +373 22 578 274
Direcţia cooperare economică şi coordonare sectorială +373 22 578 332/330
Direcţia cooperare regională +373 22 578 240/301
 
DIRECŢIA GENERALĂ COOPERARE BILATERALĂ dgcb@mfa.md
Direcţia Europa Occidentală +373 22 578 260/320
Direcţia Europa Centrală şi de Sud-Est +373 22 578 241/243
Direcţia Europa de Est şi Asia Centrală +373 22 578 243/263/320
Direcţia America, Asia, Africa +373 22 578/237/244/259
 
DIRECŢIA GENERALĂ COOPERARE MULTILATERALĂ dcm@mfa.md
Direcţia securitate internaţională +373 22 578 268/236
Secţia NATO şi cooperare politico-militară +373 22 578 248/328
Direcţia afaceri globale şi drepturile omului +373 22 578 /253/310
Secţia ONU şi agenţii specializate +373 22 578 /249/288
 
DIRECŢIA GENERALĂ DREPT INTERNAŢIONAL ddi@mfa.md
Direcţia afaceri juridice +373 22 578 270/324
Direcţia tratate +373 22 578 279/271/266
Direcţia legislaţia Uniunii Europene +373 22 578 258/269
 
DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI CONSULARE consdep@mfa.md
fax:+373 22 23 22 25
Direcţia drept şi relaţii consulare +373 22 201 047
Direcţia servicii consulare +373 22 201 044//049
Direcţia relaţii cu publicul +373 22 201 042/047/049
Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor +373 22 201 046
Direcţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor +373 22 578 218/283
Direcţia personal, legislaţie şi contencios +373 22 578 281
Serviciul audit intern +373 22 578 325
 
DIRECŢIA BUGET ŞI FINANŢE dbf@mfa.md
+373 22 578 286/287/335
 
DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI LOGISTICĂ dml@mfa.md
+373 22 578 208/235/295/292