Participarea ministrului Andrei Galbur la Sesiunea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, Sofia 17-18 mai 2016