Anunţuri

Extindere concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante, demarat la 10.07.2018

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă extinderea concursului
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central:

Direcţia drept internaţional

Secţia tratate bilaterale
Ataşat – 1 post (info aici)

Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Specialist principal – 1 post, temporar vacant pina la data de 09.05.2020 (info aici)

Ambasada Republicii Moldovaîn Republica Populară Chineză
Şef serviciu, contabuil şef- 1 post (info aici)

“Dosarul de concurs” poate fi depus personal la sediul MAEIE (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău) sau prin poştă, până la data de 10 august 2018 (inclusiv), ora 17.00.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată şi pe panoul informaţional la sediul MAEIE.
Contacte: telefon: 578 281 / 578 333 / 578 307;
e-mail: sruc@mfa.md