Anunţuri

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în aparatul central

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central:

Direcţia drept internaţional

Secţia tratate bilaterale
Ataşat – 1 post (info aici)

Secţia tratate multilaterale
Ataşat – 2 posturi (info aici)

Direcţia integrare europeană

Secţia cooperare economică şi sectorială
Ataşat – 3 posturi (info aici)

Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Specialist principal – 1 post, temporar vacant pina la data de 09.05.2020 (info aici)

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei
Şef serviciu, contabuil şef- 1 post (info aici)

Ambasada Republicii Moldovaîn Republica Populară Chineză
Şef serviciu, contabuil şef- 1 post (info aici)

“Dosarul de concurs” poate fi depus personal la sediul MAEIE (str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău) sau prin poştă, până la data de 24 iulie 2018 (inclusiv), ora 17.00.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată şi pe panoul informaţional la sediul MAEIE.
Contacte: telefon: 578 281 / 578 333 / 578 307;
e-mail: sruc@mfa.md