Anunţuri

Concurs pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru al Grupului de Experţi privind Lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA)

MAEIE anunţă lansarea concursului de selectare a candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru GRETA.

Potrivit regulilor de procedură ale GRETA, la data de 31 decembrie 2018 expiră mandatul a 7 din cei 15 membri actuali ai GRETA. Prin urmare, 43 ţări părţi la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, inclusiv Republica Moldova, au fost invitate să nominalizeze candidaţi pentru alegerile care vor avea loc la Strasbourg, la data de 9 noiembrie 2018.

Criteriile de participare la concurs, etapele şi modul de organizare şi desfăşurare a selecţiei sunt incluse în Regulamentul naţional şi Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2013)28, care pot fi accesate mai jos.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la MAEIE este 20 iulie 2018, ora 12.00.

Dosarul va conţine:
1. CV-ul în una din limbile oficiale ale CoE (limba engleză sau franceză) conform modelului anexat la Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2013)28;
2. Copia actului de identitate.

Şi va fi expediat la adresa MAEIE: str. 31 august 1989, 80, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv la adresa electronică: scedo@mfa.md

Pentru eventuale precizări, a se apela numărul de telefon 022-578-253/022-578-310.

N.B. Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu vor fi acceptate.

Anexe:
- Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru al GRETA
- Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2013)28